Admissions Sritani

ยอดผู้สมัคร รอบทั่วไป

ทั้งหมด(คน) ม.1(คน) ม.4(คน)
673 483 190

ยอดผู้สมัคร แบ่งตามวันที่

วันที่ ทั้งหมด(คน) ม.1(คน) ม.4(คน)
11/03/2023 330 253 77
12/03/2023 60 52 8
13/03/2023 142 98 44
14/03/2023 82 53 29
15/03/2023 59 27 32

ตาราง : ม.1 ในเขต/นอกเขต

วันที่ นอกเขต โนนสูง โตนด ลำมูล ดอนหวาย ใหม่ ด่านคล้า จันอัด หลุมข้าว พลสงคราม เมืองปราสาท มะค่า ขามเฒ่า ลำคอหงษ์ รวม
11/03/2023 44 39 4 1 6 39 19 5 36 27 19 6 4 7 256
12/03/2023 11 8 1 1 3 5 5 1 9 0 2 3 1 2 52
13/03/2023 20 7 2 1 0 2 2 0 10 2 14 16 12 10 98
14/03/2023 12 1 1 1 2 8 1 0 7 2 8 5 4 1 53
15/03/2023 6 3 0 1 1 3 2 0 2 3 1 0 6 0 28

ยอดผู้สมัคร ม.4 แผนการเรียนหลัก

วันที่ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลป์-คำนวณ รวม
11/03/2023 33 38 6 77
12/03/2023 3 4 1 8
13/03/2023 18 26 0 44
14/03/2023 10 16 3 29
15/03/2023 7 22 3 32

ตาราง : จำนวนผู้สมัครแต่ละแผน ม.4 (เฉพาะโรงเรียนเดิม)

วันที่ ม.4 รร.เดิม (คน)
11/03/2023 58
12/03/2023 4
13/03/2023 14
14/03/2023 16
15/03/2023 13